O veľtrhu

O veľtrhu

StudyFest 2018 je medzinárodný veľtrh štúdia v zahraničí, ktorého cieľom je predstaviť slovenským študentom zahraničné vzdelávacie inštitúcie priamo, prostredníctvom pracovníkov univerzít a slovenských študentov študujúcich v zahraničí.

Návštevníci tak budú mať možnosť oboznámiť sa s formou štúdia, podmienkami prijatia a financovaním štúdia a ostatných nákladov spojených s pobytom v zahraničí na jednom mieste, a porovnať svoje možnosti v jednotlivých krajinách.

Počas tohtoročného veľtrhu sa slovenskému publiku predstaví 13 zahraničných inštitúcií, medzi nimi niekoľko prestížnych univerzít, ktoré sa umiestňujú na popredných miestach uznávaných svetových a národných rankingov. Zastúpené budú aj britské stredné školy a návštevníci budú môcť získať informácie o stredoškolských programoch v 17 krajinách sveta. Ďalšou tohtoročnou novinkou je kanadská inštitúcia, ktorá ponúka slovenským študentom jedinečnú príležitosť skĺbiť štúdium s prácou v Kanade

Veľtrh StudyFest prináša príležitosť osobného kontaktu a konzultácie s pracovníkmi zahraničných univerzít a ďalších vzdelávacích inštitúcií. Podujatie je určené pre maturantov, mladších stredoškolákov, ako aj pre vysokoškolákov a absolventov bakalárskeho štúdia, ktorí by chceli pokračovať v magisterskom štúdiu na zahraničnej univerzite

Pod záštitou
InterStudy.sk

informačné centrum pre vysokoškolské štúdium v zahraničí od roku 2004

Partneri
University of Westminister logo De Montfort University logo Canterbury Christ Church University logo Middlesex University London logo University of Essex logo Coventry University logo Saxion University of Applied Sciences logo VIA University College logo Hanze University of Applied Sciences logo Häme University of Applied Sciences logo Bexhill 6th Form College Brooke House College Ilac International College InterStudy.sk