O veľtrhu

O veľtrhu

StudyFest 2019 je medzinárodný veľtrh štúdia v zahraničí, ktorého cieľom je predstaviť slovenským študentom zahraničné vzdelávacie inštitúcie priamo, prostredníctvom pracovníkov univerzít a slovenských študentov študujúcich v zahraničí.

Návštevníci tak budú mať možnosť oboznámiť sa so spôsobom štúdia, podmienkami prijatia a financovaním štúdia a ostatných nákladov spojených s pobytom v zahraničí na jednom mieste, a porovnať svoje možnosti v jednotlivých krajinách.

Počas tohtoročného veľtrhu sa slovenskému publiku predstaví 20 zahraničných inštitúcií, medzi nimi niekoľko prestížnych univerzít, ktoré sa umiestňujú na popredných miestach uznávaných svetových a národných rankingov. Zastúpené budú aj britské a kanadské stredné školy a návštevníci budú môcť získať informácie o stredoškolských programoch v 17 krajinách sveta.

Veľtrh StudyFest prináša príležitosť osobného kontaktu a konzultácie s pracovníkmi zahraničných univerzít a ďalších vzdelávacích inštitúcií. Podujatie je určené pre maturantov, mladších stredoškolákov, ako aj pre vysokoškolákov a absolventov bakalárskeho štúdia, ktorí by chceli pokračovať v magisterskom štúdiu na zahraničnej univerzite. Vítaní sú aj rodičia a pedagógovia.

Pod záštitou
InterStudy.sk

Informačné centrum pre štúdium v zahraničí od roku 1998

Partneri
University of Westminister logo De Montfort University logo Canterbury Christ Church University logo Middlesex University London logo University of Essex logo Coventry University logo Saxion University of Applied Sciences logo VIA University College logo Hanze University of Applied Sciences logo Bexhill 6th Form College Pembina Trails International Student Program Brockenhurst College Gulf Islands International Program (School District 64) UCN professionshøjskolen did deutsch-institut The Hague University of Applied Sciences International Student Exchange University of Sunderland InterStudy.sk