O veľtrhu

O veľtrhu

StudyFest 2021 je už druhý medzinárodný online veľtrh zahraničného štúdia na Slovensku, ktorý nadväzuje na tradíciu veľtrhov StudyFest v Bratislave a Košiciach. Cieľom StudyFestu je predstaviť slovenským študentom zahraničné univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie priamo, prostredníctvom pracovníkov univerzít a vzdelávacích inštitúcií, ako aj slovenských študentov študujúcich v zahraničí.

Aktuálna epidemiologická situácia v roku 2021 neumožňuje realizovať veľké prezenčné podujatia, no maturanti aj tento rok stoja pred kľúčovým rozhodnutím o ďalšom štúdiu, a mnoho stredoškolákov si nechce nechať ujsť príležitosť stráviť časť štúdia na strednej škole v zahraničí. Vďaka online veľtrhu StudyFest môžu študenti získať všetky informácie o možnostiach štúdia a aktívne začať s prihlasovacím procesom.

17. november sme pre StudyFest zvolili nielen preto, lebo je to štátny sviatok, ale aj preto, lebo je to Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu. Svet je spútaný pandémiou, no napriek tomu je dôležité hľadieť do budúcnosti a nevzdať sa slobody a príležitostí, ktoré sme si vybojovali, a toto podujatie podporuje práve túto myšlienku. Študenti sa významne pričinili o otvorenie hraníc a prerod našej krajiny na slobodnú a demokratickú spoločnosť, a sú hnacou silou pokroku a našou nádejou pre lepšiu budúcnosť – ak sa im dostane kvalitné vzdelanie a príležitosť pre získanie medzinárodných skúseností.

Pre účasť na veľtrhu potrebujú študenti iba počítač s prístupom na internet. Na základe registrácie vopred budú môcť vstúpiť na online platformu počas veľtrhu bezplatne, a budú sa tam môcť zdržať, ako dlho sa im bude chcieť, a môžu využívať všetky prvky od online prednášok a prezentácií až po osobnú konzultáciu s inštitúciami a individuálne poradenstvo s prihláškami. Môžu sa tak oboznámiť so spôsobom štúdia, podmienkami prijatia, a možnosťami financovania štúdia a ostatných nákladov spojených s pobytom v rôznych krajinách na jednom mieste, a porovnať svoje možnosti v jednotlivých krajinách.

StudyFest je určený pre maturantov, stredoškolákov, ako aj pre vysokoškolákov a absolventov bakalárskeho štúdia, ktorí by chceli pokračovať v magisterskom štúdiu na zahraničnej univerzite.

Pod záštitou
InterStudy.sk

Informačné centrum pre štúdium v zahraničí od roku 1998

Partneri
The Hague University of Applied Sciences Hanze University of Applied Sciences logo NHL Stenden University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Inholland University of Applied Sciences Häme University of Applied Sciences logo Saxion University of Applied Sciences logo Yamanashi Gakuin University VIA University College logo InterStudy.sk