Objav možnosti štúdia v zahraničí
a naštartuj svoju kariéru na 1. online veľtrhu
zahraničného štúdia na Slovensku!

17. 11. 2020  |  ON-LINE

Zúčastni sa na StudyFest 2020 online a získaj prehľad
o najlepších možnostiach štúdia
v Dánsku, Holandsku, Veľkej Británii, Fínsku, Belgicku a ďalších krajinách!

Na našom veľtrhu sa dozvieš o:

 • možnostiach bakalárskeho a magisterského štúdia v zahraničí
 • príležitostiach, ktoré ti ponúkajú kvalitné štátne univerzity v Európe
 • podmienkach prijatia a nákladoch na štúdium
 • výhodách štúdia v zahraničí pre budovanie úspešnej kariéry
 • možnostiach štúdia na stredných školách v zahraničí
 • študentskom živote a skúsenostiach slovenských študentov v zahraničí
   
 • študentskom živote na zahraničných univerzitách a stredných školách, a skúsenostiach študentov zo Slovenska
 • prijímacom procese a financovaní štúdia v zahraničí
 • o tom, ako napísať čo najlepší motivačný list - pri InfoPoint Personal Statement ti poradí briský lektor

StudyFest ti prináša príležitosť:

 • vypočuť si naživo prednášky a prezentácie univerzít
 • komunikovať priamo so zástupcami univerzít
 • spýtať sa na všetko, čo ťa zaujíma
 • stretnúť sa s ďalšími študentmi, ktorí uvažujú o štúdiu v zahraničí
Pod záštitou
InterStudy.sk

Informačné centrum pre štúdium v zahraničí od roku 1998

Partneri
VIA University College logo Hanze University of Applied Sciences logo Häme University of Applied Sciences logo InterStudy.sk