Objav možnosti štúdia v zahraničí
a naštartuj svoju kariéru na najlepšom veľtrhu
zahraničného štúdia na Slovensku!

17. 11. 2021  |  ON-LINE

Zúčastni sa na StudyFest 2021 online a získaj prehľad
o najlepších možnostiach štúdia
v Holandsku, Belgicku, Fínsku, Dánsku a ďalších krajinách!

Na našom veľtrhu sa dozvieš o:

 • možnostiach bakalárskeho a magisterského štúdia v zahraničí
 • príležitostiach, ktoré ti ponúkajú kvalitné štátne univerzity v Európe
 • podmienkach prijatia a nákladoch na štúdium
 • výhodách štúdia v zahraničí pre budovanie úspešnej kariéry
 • možnostiach štúdia na stredných školách v zahraničí
 • študentskom živote a skúsenostiach slovenských študentov v zahraničí
 • študentskom živote na zahraničných univerzitách a stredných školách, a skúsenostiach študentov zo Slovenska
 • prijímacom procese a financovaní štúdia v zahraničí
 • ako sa prihlásiť a pripraviť na jazykové testy

StudyFest ti prináša príležitosť:

 • vypočuť si naživo prednášky a prezentácie univerzít
 • komunikovať priamo so zástupcami univerzít
 • spýtať sa na všetko, čo ťa zaujíma
 • stretnúť sa s ďalšími študentmi, ktorí uvažujú o štúdiu v zahraničí
Pod záštitou
InterStudy.sk

Informačné centrum pre štúdium v zahraničí od roku 1998

Partneri
The Hague University of Applied Sciences Hanze University of Applied Sciences logo NHL Stenden University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Inholland University of Applied Sciences Häme University of Applied Sciences logo Saxion University of Applied Sciences logo Yamanashi Gakuin University VIA University College logo InterStudy.sk