Objav možnosti štúdia v zahraničí
a naštartuj svoju kariéru na najväčšom veľtrhu
zahraničného štúdia na Slovensku!

19.10.2019  |  Bratislava
20.10.2019  |  Košice

Príď na StudyFest 2019 a zisti, aké šance pre budúcnosť získaš
štúdiom v Anglicku, Holandsku, Dánsku, Kanade a ďalších krajinách!

Na našom veľtrhu sa dozvieš o:

  • možnostiach bakalárskeho a magisterského štúdia v zahraničí, stážach a výmenných programoch
  • príležitostiach, ktoré ti ponúkajú prestížne zahraničné univerzity
  • výhodách štúdia v zahraničí pre vybudovanie úspešnej kariéry
  • možnostiach štúdia na strednej škole vo Veľkej Británii, Kanade a ďalších krajinách
  • študentskom živote na zahraničných univerzitách a stredných školách, a skúsenostiach študentov zo Slovenska
  • prijímacom procese a financovaní štúdia v zahraničí
  • o tom, ako napísať čo najlepší motivačný list - pri InfoPoint Personal Statement ti poradí briský lektor
Pod záštitou
InterStudy.sk

Informačné centrum pre štúdium v zahraničí od roku 1998

Partneri
University of Westminister logo De Montfort University logo Canterbury Christ Church University logo Middlesex University London logo University of Essex logo Coventry University logo Saxion University of Applied Sciences logo VIA University College logo Hanze University of Applied Sciences logo Bexhill 6th Form College Pembina Trails International Student Program Brockenhurst College Gulf Islands International Program (School District 64) UCN professionshøjskolen did deutsch-institut The Hague University of Applied Sciences International Student Exchange University of Sunderland InterStudy.sk