Objav možnosti štúdia v zahraničí
a naštartuj svoju kariéru na najväčšom veľtrhu
zahraničného štúdia na Slovensku!

10.11.2018  |  Bratislava
11.11.2018  |  Košice

Príď na StudyFest 2018 a zisti, aké šance pre budúcnosť získaš
štúdiom v Anglicku, Holandsku, Dánsku a vo Fínsku ​alebo v iných krajinách!

Na našom veľtrhu sa dozvieš informácie o:

  • možnostiach bakalárskeho a magisterského štúdia v zahraničí, stážach a výmenných programoch
  • príležitostiach, ktoré ti ponúkajú prestížne zahraničné univerzity
  • výhodách štúdia v zahraničí pre vybudovanie úspešnej kariéry
  • medzinárodných stredoškolských programoch
  • študentskom živote na zahraničných univerzitách a skúsenostiach študentov zo Slovenska
  • prijímacom procese a financovaní štúdia v zahraničí
Pod záštitou
InterStudy.sk

informačné centrum pre vysokoškolské štúdium v zahraničí od roku 2004

Partneri
University of Westminister logo De Montfort University logo Canterbury Christ Church University logo Middlesex University London logo University of Essex logo Coventry University logo Saxion University of Applied Sciences logo VIA University College logo University of Groningen logo Hanze University of Applied Sciences logo Häme University of Applied Sciences logo Bexhill 6th Form College InterStudy.sk