Galéria

Galéria

Studyfest 2018 a 2019

 


Studyfest 2017

Pod záštitou
InterStudy.sk

Informačné centrum pre štúdium v zahraničí od roku 1998

Partneri
VIA University College logo Hanze University of Applied Sciences logo Häme University of Applied Sciences logo University of Essex logo Saxion University of Applied Sciences logo Vrije Universiteit Brussel The Hague University of Applied Sciences IBA International Business Academy Yamanashi Gakuin University University of Westminster InterStudy.sk