Program

Program

Program StudyFest 2019


Bratislava 19. október Crowne Plaza Hotel Bratislava

Sekcia VYSOKÉ ŠKOLY (sála Rome)
09:00 – 15:00

Info-stánky zahraničných univerzít

 

Pracovníci univerzít k dispozícii návštevníkom: info o možnostiach štúdia, individuálne konzultácie

InfoPoint Prihlášky

 

Tu sa dozviete všetko o prihlasovacom procese, podmienkach prijatia a pod. Možnosť individuálnej konzultácie.

InfoPoint
Personal Statement

 

Ak chceš študovať vo Veľkej Británii, môžeš sa poradiť s britským lektorom, ako napísať dobrý motivačný list

 

Sekcia STREDNÉ ŠKOLY (sála Berlin)
09:00 – 15:00

Info-stánky
zahraničných stredných škôl

 

Pracovníci stredných škôl k dispozícii návštevníkom: info  o možnostiach štúdia, individuálne konzultácie

InfoPoint
Stredoškolské
programy

 

Tu sa dozviete o stredoškolských programoch v 17 krajinách. Možnosť individuálnej konzultácie

InfoPoint
Student Experience

 

Tu sa môžete porozprávať so slovenskými absolventmi stredoškolských programov v zahraničí

 

Prednášková sála (sála Paris)

09:30 – 09:50

 

Coventry University, Veľká Británia

09:55 – 10:15

 

Saxion University of Applied Sciences, Holandsko

10:20 – 10:40

 

University College of Northern Denmark, Dánsko

10:45 – 11:05

 

University of Westminster, Londýn, Veľká Británia

11:10 – 11:30

 

De Montfort University, Leicester, Veľká Británia

11:35 – 11:55

 

The Hague University of Applied Sciences, Holandsko

12:00 – 12:20

 

Middlesex University London, Veľká Británia

12:25 – 12:45

 

Štúdium na britskej univerzite očami slovenského študenta

12:50 – 13:10

 

University of Essex, Colchester, Veľká Británia

13:15 – 13:35

 

Student Project Work at VIA University College, Dánsko

13:40 – 14:00

 

Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Holandsko

14:05 – 14:25

 

Vysokoškolské štúdium v zahraničí – najdôležitejšie informácie a postup (InterStudy)

14:30 – 14:50   Štúdium na britskej univerzite očami slovenského študenta                                      

 

Košice 20. október Hotel Yasmin Košice

Sekcia VYSOKÉ ŠKOLY
09:30 – 15:30

Info-stánky zahraničných univerzít

 

Pracovníci univerzít k dispozícii návštevníkom: info  o možnostiach štúdia, individuálne konzultácie

InfoPoint Prihlášky

 

Tu sa dozviete všetko o prihlasovacom procese, podmienkach prijatia a pod. Možnosť individuálnej konzultácie.

InfoPoint
Personal Statement

 

Ak chceš študovať vo Veľkej Británii, môžeš sa poradiť s britským lektorom, ako napísať dobrý motivačný list

 

Sekcia STREDNÉ ŠKOLY
09:30 – 15:30

Info-stánky
zahraničných stredných škôl

 

Pracovníci stredných škôl k dispozícii návštevníkom: info  o možnostiach štúdia, individuálne konzultácie

InfoPoint
Stredoškolské
programy

 

Tu sa dozviete o stredoškolských programoch v 17 krajinách. Možnosť individuálnej konzultácie

InfoPoint
Student Experience

 

Tu sa môžete porozprávať so slovenskými absolventmi stredoškolských programov v zahraničí

 

Prednášková sála

10:00 – 10:20

 

De Montfort University, Leicester, Veľká Británia

10:25 – 10:45

 

Saxion University of Applied Sciences, Holandsko

10:50 – 11:10

 

University College of Northern Denmark, Dánsko

11:15 – 11:35

 

University of Westminster, Londýn, Veľká Británia

11:40 – 12:00

 

Coventry University, Veľká Británia

12:05 – 12:25

 

The Hague University of Applied Sciences, Holandsko

12:30 – 12:50

 

Middlesex University London, Veľká Británia

12:55 – 13:15

 

Štúdium na britskej univerzite očami slovenského študenta
Cantebury Christ Church University, Veľká Británia 

13:20 – 13:40

 

University of Essex, Colchester, Veľká Británia

13:45 – 14:05

 

Student Project Work at VIA University College, Dánsko

14:10 – 14:30

 

Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Holandsko

14:35 – 14:55

 

Stredoškolské štúdium v zahraničí – prehľad možností a 
najdôležitejšie informácie (InterStudy)

14:55 – 15:15

 

Vysokoškolské štúdium v zahraničí – najdôležitejšie informácie 
a postup (InterStudy)

15:15 – 15:30   Štúdium na britskej univerzite očami slovenského študenta 
Cantebury Christ Church University, Veľká Británia                     
Pod záštitou
InterStudy.sk

Informačné centrum pre štúdium v zahraničí od roku 1998

Partneri
University of Westminister logo De Montfort University logo Canterbury Christ Church University logo Middlesex University London logo University of Essex logo Coventry University logo Saxion University of Applied Sciences logo VIA University College logo Hanze University of Applied Sciences logo Bexhill 6th Form College Pembina Trails International Student Program Brockenhurst College Gulf Islands International Program (School District 64) UCN professionshøjskolen did deutsch-institut The Hague University of Applied Sciences International Student Exchange University of Sunderland InterStudy.sk