Program

Program

PROGRAM PREDNÁŠOK 

10:15 – 10:30 Prehľad možností štúdia v jednotlivých krajinách (InterStudy)

10:45 – 11:00 iCLA, Yamanashi Gakuin University, Japonsko 

11:30 – 11:45 Hanze University of Applied Sciences, Holandsko

12:00 – 12:15 The Hague University of Applied Sciences, Holandsko 

12:30 – 12:45 Häme University of Applied Sciences, Fínsko

13:00 – 13:15 NHL Stenden University of Applied Sciences, Holandsko

13:30 – 14:15 Inholland University of Applied Sciences, Holandsko 

14:30 – 14:45 Prihláška na štúdium: termíny, dokumenty, postup (InterStudy)

Pod záštitou
InterStudy.sk

Informačné centrum pre štúdium v zahraničí od roku 1998

Partneri
The Hague University of Applied Sciences Hanze University of Applied Sciences logo NHL Stenden University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Inholland University of Applied Sciences Häme University of Applied Sciences logo Saxion University of Applied Sciences logo Yamanashi Gakuin University VIA University College logo InterStudy.sk