Program

Program
10:00 začiatok podujatia 
10:30 – 11:00 Stredoškolské programy v USA I 
  prezentácia 
11:15 – 11:45 Môj rok v Amerike I
  skúsenosti a zážitky našich stredoškolákov
12:00 – 12:30 Stredoškolské  programy v 17 krajinách
  prezentácia
13:00 – 13:30 Môj rok v Amerike II
  skúsenosti a zážitky našich stredoškolákov
14:00 – 14:30 Stredoškolské programy v USA II
  prezentácia
15:00 ukončenie podujatia 

Počas celého podujatia:

10:00 – 15:00 individuálne konzultácie
                                 
Info-point 1: stredoškolské programy - USA 
Info-point 2: stredoškolské programy - USA a ďalšie krajiny
Info-point 3: stredoškolské programy - USA a ďalšie krajiny
Info-point 4: stredoškolské programy - USA a nemecky hovoriace krajiny
Info-point 5: jazykové kurzy po celom svete

Info-points sú návštevníkom k dispozícii počas celého podujatia. Nie je nutné sa vopred objednávať - stačí prísť, vybrať si, čo Vás zaujíma, a tím InterStudy sa Vám bude s radosťou venovať. 

Nezabudnite si stiahnuť voľnú vstupenku

Pod záštitou