USA Open Day

USA Open Day

USA Open Day ako informačné podujatie o štúdiu v zahraničí pre širokú verejnosť nadväzuje na tradíciu veľtrhov StudyFest, ktoré sa v predpandemických rokoch tešili veľkému záujmu a vysokej návštevnosti.

Tohtoročné podujatie je určené pre stredoškolákov, ktorí chcú stráviť časť stredoškolského štúdia (rok alebo polrok) na strednej škole v anglicky hovoriacej krajine.

Spojené štáty americké sú najžiadanejšou destináciou pre stredoškolské programy v zahraničí. InterStudy pracuje s americkými stredoškolskými programami už 25 rokov. Vzhľadom na rastúci záujem o tieto pobyty a s tým spojené početné poradenské rozhovory s rodičmi a stredoškolákmi sa u nás zrodila myšlienka zorganizovať podujatie, ktoré by poskytlo záujemcom príležitosť oboznámiť sa so všetkými aspektmi štúdia a života stredoškoláka v USA.

USA Open Day vám ponúka príležitosť oboznámiť sa s možnosťami štúdia pre stredoškolákov na amerických stredných školách, ktoré táto zaujímavá a rozmanitá krajina ponúka.

Pripravujeme pre Vás zaujímavý program prednášok, prezentácií a diskusií, ako aj možnosť individuálnej konzultácie, v rámci ktorej sa Vám poradíme na základe Vašich individuálnych požiadaviek a potrieb.

Zabezpečte si už teraz bezplatnú online vstupenku. Po finalizácii programu podujatia Vás budeme informovať, aby ste si Vašu návštevu mohli naplánovať podľa toho, čo Vás najviac zaujíma.

Tešíme sa na Vás!

Tím InterStudy

Klikni sem a získaj voľnú vstupenku

Pod záštitou